Saturday, June 11, 2016

Surah Al-Baquarah (24)Juz:1,Surah:2.
.
Surah 2, Ayat 24:
Ringkasan tafsir;

Mereka orang kafir itu telah gagal menyiapkan quran ciptaan mereka, maka sahlah Quran yang dibawa oleh Nabi Muhamad itu adalah benar. Maka takutlah kamu akan api neraka yang penyala terdiri dari manusia dan patong berhala jadi bahan bakaran yang disediakan untuk orang kafir dan kekal didalam nya. 
 .
 .
[Previous] [Next] 
 .
Pautan;
[G+] https://plus.google.com/110465576492631890690/posts/H9Sr5exzFYZ
.