Monday, December 10, 2018

Al-Imran Ayat 33

3.3.33
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 33:


.
Ringkasan tafsir;
Ayat ini menerangkan bahawa sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah yang diutuskan untuk memimpin manusia untuk taat kepada Allah, yang mana Muhammad itu adalah dari kalangan Nabi keturunan Ismail dan Ibrahim, dan dari rumpun keluarga Imran dan rumpun Asbaat, dan sebelum itu dari Nabi Nuh dengan bermulanya Adam bapa kepada manusia yang dikurniakan terbit para Nabi dan Rasul sehinggalah berakhirnya Nabi akhir zaman.  

 
Catitan 1;
Ada pun keluaga Imran ada dua genarasi berbeza dimana jarak kedua-duanya kira-kira 800 tahun lamanya.
1. Keluarga Imran, bapa kepada Nabi Musa.
2. Keluarga Imran, isterinya bernama Hannah binti Faquza, melahirkan Mariam ibu kepada Nabi Isa.

Catitan 2;

1. Zakaria isterinya bernama Asyaa bintti Faquza.

2. Imran iserinya bernama Hannah binti Faquza.


 
.

[previous] [next1>Al-Imran34] [next2>Al-Baqarah 30] [home]


 
.
RUJUKAN SUMBER,
Juzuk3, Surah3
Terjemahan,
31~40,
 [GS] https://sites.google.com/site/malaysiabookrecord/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      .

Al-Imran Ayat 32

3.3.32
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 32:

.
Ringkasan tafsir;

Dan golongan munafiqin pula mengatakan “Muhammad itu menyuruh orang mentaatinya seperti mentaati Allah dan menyuruh kita mengasihinya pula seperti orang Nasrani mengasihi Nabi Isa”. MAKA turunlah ayat ini, dan Allah menyeru kepada Muhammad supaya berkata kepada mereka, “Hendaklah kamu taati Allah dengan mengikuti suruhan Allah dan menjauhi larangan Allah, serta taatilah Rasul Allah dengan mencontohi tauladannya dan berjalan diatas petunjuk dan ajarannya”.

.
[Previous] [next] [home]
 
 
RUJUKAN SUMBER,
Juzuk
3, Surah3
Terjemahan,
31~40,
[GS] https://sites.google.com/site/malaysiabookrecord/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      .

Saturday, June 11, 2016

Surah Al-Baquarah (24)Juz:1,Surah:2.
.
Surah 2, Ayat 24:
Ringkasan tafsir;

Mereka orang kafir itu telah gagal menyiapkan quran ciptaan mereka, maka sahlah Quran yang dibawa oleh Nabi Muhamad itu adalah benar. Maka takutlah kamu akan api neraka yang penyala terdiri dari manusia dan patong berhala jadi bahan bakaran yang disediakan untuk orang kafir dan kekal didalam nya. 
 .
 .
[Previous] [Next
 .
Pautan;
[G+] https://plus.google.com/110465576492631890690/posts/H9Sr5exzFYZ
.